Analyser og foredrag

Stress-Less har indgået associerede samarbejdsaftaler med organisations- og arbejdspsykologer, idet disse har en omfattende erfaring med udarbejdelse af virksomhedsanalyser i såvel offentlige som private virksomheder. Virksomhedsanalyser indeholder forslag til stresspolitik, der er afstemt efter virksomhedens mål og strategier m.v.

Min virksomhed Stress-Less bygger på positiv psykologi som fundament for stressforebyggelse og trivsel.
Nøgleordene for at skabe trivsel og tiltrække og fastholde unge, attraktive medarbejdere er følgende:
Autencitet, tillid, ærlighed og respekt, som medvirker til engagement og trivsel.

Jeg illustrerer mine foredrag bl.a. med cases fra min tid i Stress-Less og fra tid som revisor, så tilhørerne gennemgår cases på gruppebasis, bl.a. vedr. positiv psykologi.Jeg foreslår altid, at alle i den enkelte virksomhed/division/afdeling deltager.

I mine foredrag indgår de 3 signalgrupper af stress, så tilhørerne får indtryk af den alvorlige overstress, som plager mange og kan være medvirkende til nedslidning. Derved kan både ledere og medarbejdere være opmærksomme på især signaler på over-stress – hos kolleger og hos sig selv. Alle får udleveret fil med stress-måle-skema fra den anerkendte læge og forfatter Bo Netterstrøm, så skemaet kan udfyldes af deltagerne i en pause. Hvis pointtallet er for højt, drøftes trivselstræning med lederen. Medarbejderen kan herefter rette henvendelse til mig og få trivselstræning. Så sygdomsperiode som følge af især over-stress kan undgås.

Det er dokumenteret i praksis, at trivsel og stressforebyggelse forøger resultatet på bundlinjen.
Som eksempler på udtalelser om mine foredrag udleverer jeg eksempler.

Mine foredrag er rettet mod såvel private som offentlige virksomheder.

%d bloggers like this: