Virk. analyser

Stress-Less har indgået associerede samarbejdsaftaler med organisations- og arbejdspsykologer, idet disse har en omfattende erfaring med udarbejdelse af virksomhedsanalyser i såvel offentlige som private virksomheder.

Virksomhedsanalyser indeholder forslag til stresspolitik, der er afstemt efter virksomhedens mål og strategier m.v.