Udtalelser

Her er nogle udtalelser efter vores foredrag;

  1. Efter foredrag om stress i Frederiksborg Rotary Klub – Finn Nygreen – Klik her
  2. Efter foredrag om stress i grupper – Advokat Christian de Jonquiéres – Klik her
  3. Efter et foredrag om stress i en ERFA gruppe i Farum er her en anbefaling – Klik her
  4. Efter et foredrag om stress for Handelsstandsforeningen i Gentofte – Klik her

Det var en øjen åbner for, hvad stress betyder på arbejdspladserne og hvordan, der kan arbejdes med det og endelig hvilke konsekvenser, det kan have for en virksomhed. Desuden en belysning af, hvormange forskellige ledelsesformer der er på arbejdspladserne og hvilke udfordringer, det giver.
Ud over foredrag kan Torben Hares finde de forskellige ledelses former, som skaber stress hos medarbejderne.
I FirmaPlus bruger vi ofte Torben Hare som foredragsholder overfor vores firmakunder og 55+ Inspirationseminarer.
Vi kan varmt anbefale Torben Hare til andre interesserede kunder”
Direktør Hans Ussing FirmaPlus. 5. september 2012.