Baggrund/CV

Torben Hare Stress-Less

Stress-Less
v/ Torben Hare

1. Uddannelse:

  • Statsautoriseret revisor
  • HD i regnskabsvæsen
  • Psykologi

2. Virksomhedsforløb:

  • Partner i revisionsfirmaet Aksel Madsen 1972-1982
  • Indehaver af revisionsfirmaet Torben Hare 1982-2000
  • Indehaver af Stress-Less fra 2000 –

3. Foredrags- og rådgivningsvirksomhed m.v.:

Underviser på merkonomuddannelsen i skatteret 1979-1982.

Forfatter til “Skattesparebogen” 1980-1982.

Forfatter til artikler i Børsens “Penge & Privatøkonomi” 1981-1984.

Medejer af “Netværket” 1995-2000 – samarbejde med management- og headhuntervirksomheder. Arrangør af aktuelle samfundsorienterede foredrag.

Foredragsvirksomhed om generationsskifte, virksomhedsetablering og selskabsstiftelse 1986-2000.

Foredrag i USA om Danmark og EU 1996-1998.

Foredrag om stress og stressbekæmpelse fra 2000 –

Virksomhedsrådgiver- stress-management fra 2000 –

Stresskonsulent og foredragholder 2010 –

Anbefalinger

Her er nogle af mine anbefalinger efter et foredrag;

  1. Efter foredrag om stress i grupper – Advokat Christian de Jonquiéres – Klik her
  2. Efter et foredrag om stress i en ERFA gruppe i Farum er her en anbefaling – Klik her
  3. Efter et foredrag om stress for Handelsstandsforeningen i Gentofte – Klik her

Det var en øjen åbner for, hvad stress betyder på arbejdspladserne og hvordan, der kan arbejdes med det og endelig hvilke konsekvenser, det kan have for en virksom-hed. Desuden en belysning af, hvormange psykopater der er på arbejdspladserne og hvilke udfordringer, det giver.
Ud over foredrag er det netop Torben Hares speciale at finde psykopaterne og flytte dem med bedring af virksomhedens resultat til følge.
I FirmaPlus bruger vi ofte Torben Hare som foredragsholder overfor vores firmakunder og 55+ seniorseminarer.
Vi kan varmt anbefale Torben Hare til andre interesserede kunder”
Direktør Hans Ussing FirmaPlus. 5. september 2012.