Virksomhedsforedrag

Workshops / Virksomhedsforedrag om stressforebyggelse, arbejdsglæde og lønsomhed

1. Beskrivelse af virkeligheden på arbejdspladsen:
Virkeligheden på arbejdspladsen er i dag præget af ændrede markedsvilkår, skærpede konkurrencevilkår, stigende effektivitetskrav og teknologiske nyheder. Ofte mangler opbakning og opmuntring til ledelse og medarbejdere og ofte mangler nødvendig indflydelse m.v. Flere og flere ledere og medarbejdere rammes af udbrændthed/- stressmuren.

2. Hvad er stress?
Forbindelsen mellem hjerne og krop udløser både den såkaldte positive stress såvel som den negative. Man taler om positiv stressbalance: “Kun den, der har travlt, når noget”. Negativ stressbalance skader organismen og fremkalder en følelse af afmagt og forvirring. Stress viser sig bl.a. som muskelspændinger, fordøjelsesproblemer, hovedpine, forhøjet blodtryk m.v. Omtale af undersøgelser om stress.

3. Forebyggelse af stress: 
Forebyggelse er bl.a.: lyt til kroppen, slap af, lær at sige nej – og fra, sørg for afslapning og masser af motion. Lær at tænke og føle anderledes. Vindertyper rummer bl.a. balance og ro, mening med livet, livsglæde – altså føler sig ikke som tabere.
Stress kan ikke undgås ved forandringer, men man kan lære at tackle stress og få en gunstig stressbalance. Omtale af stressforebyggelse i processer m.v. på arbejdspladsen.

4. Stresspolitik, arbejdsglæde, resiliens og lønsomhed:
Indsatsen må udformes i forhold til mission, mål og strategier. Vigtigt er det at kende stresstærsklen både hos ledelse og medarbejdere. Opgaverne skal prioriteres efter økonomisk størrelsesorden og uddelegeres, hvilket udvikler medarbejderne. Alle skal have balance mellem arbejde, privatliv og interesser. Medarbejderindflydelse reducerer stress, jævnfør også coaching som ledelsesværktøj.
Et konkurrenceparameter i videnvirksomheder bliver forebyggelse og bekæmpelse af stress, og en egentlig stresspolitik skal udformes i de virksomheder, der vil sikre sig og fastholde de bedste medarbejdere.

Gennemførelse af trivsels- og stresspolitik kan sikre motivation, trivsel og arbejdsglæde hos virksomhedens ledelse og medarbejdere. Herved kan virksomhedens overskud forøges, både mentalt og økonomisk. Som noget nyt tilfører vi viden om udbytte af talent-management og organisationens modstandsdygtighed/resiliens.

%d bloggers like this: